El lumbago o lumbàlgia és un terme que s’utilitza per definir el mal d’esquena a la zona lumbar. Causat normalment per una síndrome múscul-esquelètic, és a dir trastorns relacionats amb les vèrtebres lumbars i els teixits tous com múscul, lligaments, nervis i discos intervertebrals.

El seu origen potser causat per múltiples causes, sent les més comunes, l’estrès, sobreesforç físic, actituds posturals, si bé certes patologies poden produir lumbàlgies com la espondilolisi, espondilolistesi, hèrnies discals, etc.

Per la seva durada es poden classificar en agudes (4 setmanes), subagudes (1-3 mesos) i cròniques (més de 12 setmanes).

El seu origen pot ser vertebral, pot ser estàtica, d’origen lligamentós, inflamatòria, tumoral, metabòlica, traumàtica o per alteració de les articulacions interapofisàries posteriors, o d’origen extravertebral com són les urològiques, ginecològiques, digestives.

Símptomes

Les lumbàlgies poden ser altes D12 i L4 o baixes entre L4 i el sacre. El pacient indica dolor que depenent del tipus de lumbàlgia pot irradiar des de la zona lumbar fins a una extremitat inferior, podent irradiar bé a la cara interior de la cuixa, cara exterior de la cuixa, genoll i panxell, o cara posterior de la cuixa, cama, taló i peu. Les molèsties poden presentar-se en períodes prolongats de sedestació o bipedestació, en realitzar esforç o simplement al incorporar-se. Sol presentar un augment de la corba lumbar o hiperlordosi.

Tractament

Mitjançant la compressió abdominal obtindrem un efecte de deslordosament en el sentit anteroposterior mentre que en el pla sagital absorbeix les sol·licitacions mecàniques en els cossos vertebrals.

Això s’obté amb l’ús de ortesis lumbosacres les quals produeixen una limitació de la mobilitat de la zona lumbar. Depenent de l’origen de la lumbàlgia i la gravetat de la mateixa es seleccionarà el dispositiu ortopèdic apropiat depenent del nivell de contenció desitjat. En els casos que presentin un abdomen pèndol es seleccionarà el model dissenyat per a aquests casos.

Els sistemes de regulació permeten variar la compressió a voluntat.

En cas de patir un problema de lumbàlgia, li recomanem contactar amb un professional per a un assessorament complet i buscar la millor solució al seu problema.