Presoterapia

Pressoteràpia

La família de teràpia compressiva està en constant evolució, com l’ortopèdia. És per això que especialistes de diferents equips, metges, fisioterapeutes, tècnics ortoprotèsics, terapeutes ocupacionals, treballem en conjunt per a aquests pacients d’etiologies diferents. Pacients de patologia vascular, limfàtica, post-cremats, amb úlceres… requereixen de teràpia compressiva molt diferent en cada cas. L’equip a tractar aquests pacients juntament amb les peces adequades faran que la pressoteràpia obtingui l’èxit esperat.

Els teixits compressius són específics per a cada patologia, així utilitzem peces de teixit circular per tractar les d’origen venós, i el teixit pla amb baixa elasticitat per les d’origen limfàtic, aquestes peces, normalment fabricades a mida.

L’equip de rehabilitació i fisioteràpia, indicaran al pacient amb limfoedema que es dirigeixi a un tècnic ortopèdic i prengui les mesures en el moment adequat així obtindrà la peça en acabar les seves sessions de fisioteràpia.

Teixits de baixa elasticitat per queloides, cicatrius hipertròfiques que es desenvolupen en l’epiteli, seran normalment peces de confecció a mesura que s’utilitzaran el màxim d’hores possibles per millorar l’aspecte de la ferida.

Actualment els equips d’infermeria, tracten les seves úlceres amb teràpia compressiva, sempre que sigui possible i quan un origen venós pugui ser una de les causes… aquest camp està sent de gran èxit.

Disposem d’una àmplia gamma de mitjons i mitges per evitar edemes lleus i trombosi post-quirúrgiques, així com mitjons travel, per evitar trobosis en viatges llargs amb avió.

Manga con costura a medida

Màniga amb costura
a mida.

Media utilizada para linfedemas

Mitges utilizades per limfedemes
i lipoedemes, així com per
compressió de cicatrius.

Compresión de tórax

Compressió de tòrax.

07

Circaid

01

Màniga a mida