Movilidad

Mobilitat i ajudes en els desplaçaments

La mobilitat és una família que Grup Ortopedic XXI, ha augmentat i ha creat un nou servei tècnic per adaptar les constants evolucions del mercat. Des de la mobilitat activa del pacient amb lesió medul·lar, a la sedestació del pacient geriàtric, sense oblidar la mobilitat esportiva, o pediàtrica, requereixen de constant actualització per part dels nostres tècnics ortoprotésiscos, així com mecànics i enginyers electrònics. Les cadires elèctriques amb nous sistemes de control per apps, i adaptacions específiques per a cada pacient sigui pediàtric, adult o geriàtric, fa de la família MOBILITAT sigui una de les mes importants.

Cadires de rodes és un concepte amplíssim que hauríem desglossar: Cadires actives, majoritàriament per a pacients amb lesió medul·lar o molt joves, que requereixen d’una cadira lleugera que ofereixi màxima autonomia al pacient i que bloquegin al mínim les funcions anatòmiques de tronc i braços. En aquestes cadires és freqüent l’adaptar motors per facilitar l’esforç de l’usuari, tipus batec.

Cadires passives, englobaria cadires de tipus mes geriàtric amb mobilitat mes reduïda, i que prima el confort enfront de la lleugeressa.

Podem trobar cadires de passeig relativament lleugeres d’acer o alumini, que ens faciliten un desplaçament, totes elles plegables. Cadires d’interior amb basculació on el posicionament amb suports de tronc, tacs abductors i materials antiesaras faciliten la vida a pacient amb malalties neurològiques o d’edat avançada, que està moltes hores en sedestació.

Aquesta divisió cada vegada menys definida, fa de la nostra tasca d’assessorament una funció vital per a l’elecció correcta i els accessoris que precisarà.

Cadires pediàtriques, per a nens / es que necessiten des de molt jove cadires de passeig i / o actives demanen la nostra imaginació i coneixement per se sentin feliços en les seves cadires. Colors i alegria juntament amb funcionalitat serà el nostre objectiu.

Cadires elèctriques
de Bipedestació

Cadires actives con xassís de titani,
alumini i carboni

Posicionament

Rampas de aluminio ligeras y plegables

Rampa d’alumini
lleugera i plegable

Sillas de ruedas auto-propulsables y plegables

Cadira de rodes
auto-propulsables
i plegables

Bastón de aluminio con puño blando

Bastó d’alumini amb puny
tou anatòmic que
s’adapta al palmell de la mà

03

Cadira basculant amb motor auxiliar