Política de privacidad

Responsable del Tractament
L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:

GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL
NIF: B62509054
Domicili: C/ Díez de la Fuente, 21-23 – 2º 1ª 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona)
Direcció de correu electrònic: crisbertran@gruporto21.com
Web: www.gruporto21.com
Telèfon: 93.636.46.14
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 33965, Folio 63, Hoja B237167.

En GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL, reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractarla amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves a través dels diferents formularis situats en la web.

Dades Personals
Una dada personal, és la informació que l’identifica o el fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a tal efecte
recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció postal, població, etc. així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la configuració establerta pel mateix usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en
cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD
2016/679 de 26 d’abril i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Finalitat, duració i legitimació del tractament
Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

· Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web. Recollim i
tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició
que realitza a través del formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i
durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella
d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en
qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

·Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu
consentiment al tractament d’aquestes eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima
de 3 anys.

La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en
acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud
del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

· Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les
conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei
amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legítimació per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, és el
consentiment que ens atorga per a això. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que
això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals
Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que existeixi alguna obligació legal o a aquells prestadors
vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.
No es realitzen transferències internacionals, en cas què en algun moment poguessin realitzar-se, se li comunicaria a fi d’obtenir el
seu consentiment.

Actualització de dades
És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna
modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la
situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers
Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL, garanteix que ha obtingut
aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les i que la
informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada
Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests camps, o no marca
la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

Ús de les contrasenyes
Per a poder accedir a l’Àrea Privada, l’USUARI haurà de “Iniciar Sessió” i incloure l’adreça del correu electrònic i contrasenya
generada en el formulari de registre d’acord a les regles de complexitat que s’estableixin a cada moment a la web.

Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol dels identificadors i/o contrasenyes que hagin
seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni permetre el seu accés a persones alienes.

Així mateix, serà obligació de l’usuari notificar de forma immediata al Responsable qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels
identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, l’extraviament, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta a
la seva immediata cancel·lació.

Drets dels interessats
Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals
objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió
quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament
de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de
les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les
seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres C/ Díez de la Fuente, 21-23 2º 1ª – 08950
ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona). Email: lopd@gruporto21.com

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control a
www.aepd.es

Tractament de dades de Menors d’edat
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant
prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha
proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en
qualsevol cas dirigir-se a GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL per a bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que
s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Xarxes Socials
L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa la nostra organització. Aquestes eines emmagatzenen dades personals en els servidors dels serveis respectius i es
regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d’ús i política de privacitat de
la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació al grau de
privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

Així mateix, el Responsable es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que
vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Tractament de Cookies
Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web.
Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari
o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a
reconèixer a l’usuari.
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de
navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

Data d’Actualització: 17/10/2019