Política de privacidad

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL com a responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels
usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11
de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots
els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment
rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web,
sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com
suficient amb la publicació al lloc web de GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL.

1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom de domini: www.gruporto21.com
Nom comercial:
Denominació social: GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL
NIF: B62509054
Domicili social: Díez de la Fuente, 21-23, 2º 1ª 8950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Telèfon: 93.636.46.14
correu electrònic: crisbertran@gruporto21.com
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 33965, Folio 63, Hoja B237167.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris
per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa
de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits
per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i
comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no
autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als
seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar
respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts
concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.gruporto21.com, www.ortopedia21.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no
implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com
tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o
industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic
lopd@gruporto21.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web
sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui
accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte
funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer
més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si
mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari
amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat
prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada
visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades,
etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no
s’instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva
instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot
controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de
responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que
pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la
redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu,
en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar
continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen
els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de
forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació
nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc
web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a
l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament
els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs
errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants
que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una
adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta
informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les
dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de
pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com
qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

Última actualització: 17/10/2019